Sabtu, 7 Januari 2012

Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer

SENARAI TAJUK

1     Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu

 •   Menggunakan web, video, audio dan imej.
 •   Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu.
 •   Menyimpan bahan dalam bentuk fail internet dan katalog internet.
2    Menggunakan Internet, Enjin Pencari Bahan dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Mengumpul dan mengkategorikan bahan audio, video, grafik dan teks.
 •  Mengumpul bahan daripada internet ke dalam folder berdasarkan kemahiran bahasa.
3    Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet
 •  Memuat turun garis panduan dan etika penggunaan internet
 •  Memindahkan garis panduan dan etika penggunaan internet dalam bentuk brosur dan PowerPoint
4    Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Memilih bahan sastera
 •  Memilih bahan tatabahasa
 •  Memilih bahan bidang ilmu lain
5    Membina dan Menggunakan Tapak, Laman Web Pembelajaran dan Pakej Tutorial Pembelajaran dalam           
      Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan web bahasa Melayu
 •  Membina dan menggunakan pakej Tutorial Pembelajaran
6    Membina dan Mengaplikasikan Struktur Perpautan dalam Penyusunan Bahan Pengajaran dan 
      Pembelajaran Bahasa Melayu
 • Struktur Hierarki dan Struktur Komposit
 • Struktur Linear
 • Struktur Rangkaian
7   Mengaplikasikan Model Pemprosesan Maklumat dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu
 •  Bengkel model pembinaan pemprosesan maklumat
 •  Mengaplikasi model pemprosesan maklumat dalam simulasi pengajaran dengan menggunakan tapak  pembelajaran.
 •  Membina bahan.
8   Pengajaran Bahasa Melayu secara dalam talian dan luar talian

 •  Melaksanakan simulasi pengajaran dalam talian 
 •  Melaksana simulasi pengajaran dalam talian dan luar talian dengan menggunakan laman web dan tapak pembelajaran
9  Mengedit Bahan Pengajaran Bahasa Melayu Secara Dalam Talian Menjadi Brosur, News Letter, dan    Kad Pengumuman
 •  Prosedur pengeditan
 •  Prinsip pengeditan
 •  Melaksanakan pengeditan
 •  Aplikasi ke dalam pengajaran kemahiran bahasa
10 Membina Bahan Video dan Audio Untuk Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu
 • Menentukan peringkat pengajaran dan kemahiran bahasa
 • Menentukan prinsip pembinaan bahan video dan audio
 • Membina bahan video dan audio
 • Menggunakan persian audio untuk pengajaran
 • kemahiran mendengar bertutur dan membaca.
11  Pengajaran Bahasa Melayu Secara Sidang Video
 • Konferensi secara dalam talian
 • Mengadakan sidang video untuk mengajarkan kemahiran mendengar bertutur, membaca, dan menulis.

12 Menggunakan Alat Pengarangan dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan alat pengarangan dalam mencapai kemahiran bahasa sukatan pelajaran Bahasa Melayu sekolah rendah
 • Aplikasi penyuntingan bahan Bahasa Melayu dengan menggunakan alat pengarangan

13   Mereka Cipta Animasi dalam Persembahan Bahan Pengajaran Bahasa Melayu
 • Menggunakan animasi perkataan dan objek PowerPoint
 • Mencari, mengumpul, menyesuaikan dan menggunakan animasi daripada Internet
 • Memanipulasi animasi dalam persembahan
14  Bengkel Cakera Padat Pembelajaran dalam Pengajaran Bahasa Melayu
 • Meneroka dan mengklasifikasikan cakera padat
 • Memilih cakera padat pembelajaran bahasa Melayu
 • Menggunakan cakera padat dalam aktiviti pengajaran
15 Seminar dan Pameran TMK Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Dekad Kini dan Mendatang
 • Mengadakan seminar
 • Mengadakan pameran

Tiada ulasan: